E-POSTA : İmzalı yazılar yazarların görüşlerini taşır. Konuk yazarların fikirleri gazetemizi bağlamaz
WEB : www.karamurselaktifhaber.comNeden Olmuyor?

İnsan Hakları Eylem Planı en sonunda açıklandı.

Açıklandı ama yine de toplumumuzda beklenen etkiyi yapmadı. Çünkü, her şeyde olduğumuz gibi bu konuda da kutuplaşmanın esiri olduk.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı eylem planındaki 11 ilke şöyle belirlenmiş:

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır. (www.akparti.org.tr)

Aslında, burada da diğer konularda olduğu gibi ideolojik görközlüğe kurban gidiyoruz. İktidar bir şey getiriyor, muhalefet daha yekten karşı durma bayrağını çekiyor.

Daha demokratik toplum yerindeliklerine sahip olmak, hepimizin muradı değil midir?

Bu zamana kadar hiçbir toplum kesimi, ezber bozan yaklaşımları masaya getiremedi. Uzlaşmıyoruz. Peki neden?

Çünkü, tüm siyasal odakların kendi politik bagajları var. Yine, her siyasi partinin kendince “kırmızı çizgileri” var.

Üzerimizdeki ataleti atamadan, bizlerin daha demokratik toplum olma projesini hayata geçirme olasılığımız yok.

Daha önce de hep aynısı yapıldı. Bu toplumun çıkarları adına, yine ülkemizin birliği ve dirliği adına sosyal taraflar bir araya gelemiyor.

Daha uygar bir toplum olmak için neden ortak bir paydada buluşamıyoruz. Çünkü, birbirimizden şüphe ediyoruz. Kendimizce sahip olduğumuz siyasal doktrinler yüzünden karşımızdakilerini “düşman”, “vatan haini” ilan ediyoruz.

Toplumsal olarak bir “akıl tutulmasına” maruz kalıyoruz. Artık sizlerde de bir bıkkınlık hasıl olmadı mı? Siyasal partiler neden kurulur? Topluma ve bu ülkenin yurttaşlarına daha yüksek standartta bir yaşam sunmak değil midir hedefleri?

Bakıyorsunuz… Maksat…

Üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek!

  
Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Türkiye'nin en kapsamlı E-ticaret sistemine sahip olun

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı
Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim Webkobi Hazır Web Sitesi ürünlerine Karamürsel Aktif Haber aracılığıyla ulaşan herkes indirim kazanıyor

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı